გიორგი მალანია

გიორგი მალანია

სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე

პროფესიული გამოცდილება:

2021 წლის იანვარი - დღემდე
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის  უფროსის მოადგილე.

2018 წლის სექტემბერი - 2021 წლის იანვარი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე).

2018 წლის მაისი - 2018 წლის სექტემბერი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი.

2017 წლის ივნისი - 2018 წლის მაისი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი.

2017 წლის მაისი - 2017 წლის ივნისი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი.  

2016 წლის ნოემბერი - 2017 წლის მაისი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი.

2016 წლის აგვისტო - 2016 წლის ნოემბერი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი.

2016 წლის მაისი - 2016 წლის აგვისტო
შპს "თბილსერვისის ჯგუფის" დირექტორის მოადგილე (ტექნიკურ დარგში).

1996 – 2016 წ.წ.
მენეჯერული თანამდებობები სხვადასხვა კომპანიაში.


საკლასო ჩინი:

მოხელის I კლასი


განათლება:

2003 – 2007 წ.წ.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა

1994 – 1998 წ.წ.
თბილისის ნ. ირბახის სახელობის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი


ენების ცოდნა:

რუსული


დაბადების თარიღი:

1969 წლის 27 იანვარი


ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და სამი შვილი