ვაკანსიები

ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური მთავარი სპეციალისტი (სტაჟიორი) - 1 ვაკანსია;

საინფორმაციო-ტექნოლოგიების მთავარი სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (სტაჟიორი)- 2 ვაკანსია;

საინფორმაციო-ტექნოლოგიების მთავარი სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი/ უფროსი ტექნიკოსი (სტაჟიორი)- 1 ვაკანსია;

საინფორმაციო-ტექნოლოგიების მთავარი სამმართველოს სპეციალისტი/საწყობის მენეჯერი (სტაჟიორი)-1 ვაკანსია;

საინფორმაციო-ტექნოლოგიების მთავარი სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი/ტექნიკოსი (სტაჟიორი)-1 ვაკანსია;