ვაკანსიები

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N1 სამმართველო ბათუმი [10 ვაკანსია]

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N2 სამმართველო ახალციხე [7 ვაკანსია]

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის  N3 სამმართველო წითელი ხიდი [6 ვაკანსია]

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N4 სამმართველო დედოფლისწყარო [12 ვაკანსია]

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N5 სამმართველო ლაგოდეხი [17 ვაკანსია]

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N6 სამმართველო ბარისახო [2 ვაკანსია]

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N7 სამმართველო ყაზბეგი [1 ვაკანსია]

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N8 სამმართველო ჯავა-ონი [1 ვაკანსია]

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N9 სამმართველო  მესტია [1 ვაკანსია]

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N10 სამმართველო ზემო-აფხაზეთი [1 ვაკანსია]