სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურა

საქართველოს შინაგანსაქმეთა მინისტრის მოადგილე - სასაზღვროპოლიციის უფროსითანაშემწემრჩეველი სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე - სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დირექტორისასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე -სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტისდირექტორისახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტისანაპირო დაცვის დეპარტამენტიადმინისტრაციასწრაფი რეაგირების მთავარი სამმართველოსპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარი სამმართველოსაფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამსახურისასაზღვრო მონიტორინგის, კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების სამმართველოსასაზღვრო პოლიციისუფროსის მოადგილე საგამოძიებო-ოპერატიულიმთავარი სამმართველოსაქართველოს შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის ერთობლივი მართვის ცენტრის ორგანიზაციული და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის სამმართველო