სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურა

სასაზღვრო პოლიციის უფროსისასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე სასაზღვრო პოლიციის უფროსის პირველი მოადგილე სასაზღვრო წარმომადგენლობისადა სადელიმიტაციო-სადემარკაციო სამმართველოსანაპირო დაცვის დეპარტამენტისწრაფი რეაგირების მთავარი სამმართველომონიტორინგისა და შიდა უსაფრთხოების სამმართველოსაფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკისა და განვითარების ბიუროოპერატიული-საგამოძიებო ბიუროსპეციალური დანიშნულების ავიაციისმთავარი სამმართველოკინოლოგიის სამმართველოსაინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფის სამმართველოსახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტისაერთაშორისოურთიერთობისსამმართველოადამიანური რესურსების მართვისსამმართველოსტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთანურთიერთობის სამსახურისამედიცინო-სადაზღვევოსამსახურისამართლებრივი დაორგანიზაციულიუზრუნველყოფის სამსახური